SK

Zaregistrujte sa pre získavanie viac informácií, noviniek o Nanokeratin System

Zaregistrujte sa pre získavanie viac informácií, noviniek o Nanokeratin System nových produktoch, služieb, udalostiach a všeobecných informáciách o značke.

Customer
Professional

Sign up to receive s from Nanokeratin system

Podmienky a zásady

Nanokeratin System si vyhradzuje právo na zmenu podmienok, a oznámenia za ktorých sú webové stránky Nanokeratin System ponúkané, vrátane avšak nie obmedzene poplatkov súvisiacich s používaním webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky akceptujete podmienky súvisiace s ktorými Vám Nanokeratin System poskytuje svoj prístup. Ste zodpovední za pravidelné sledovanie týchto podmienok.

Autorské práva a Ochranné známky.

Webová stránka, vrátane (ale nie obmedzene) textov, obsahu, softwaru, videí, hudby, zvukov, grafiky, fotografií, ilustrácií, umeleckých diel, mien, logá, ochranných známok, servisných známok a iných materiálov (“obsahu”), sú chránené autorskými právami, ochrannými známkami a/alebo inými vlastníckymi právami. Obsah tvorí oboje – obsah vlastniaci alebo kontrolovaný spoločnosťou Nanokeratin System a obsah vlastniaci alebo kontrolovaný tretími stranami a licencovanými spoločnosťou Nanokeratin System. Všetky jednotlivé články, správy, a iné prvky tvoriace webovú stránku môžu byť chránené autorskými právami. Súhlasíte s dodržiavaním všetkých platných zákonov o autorských právach a dodatočných upovedomeniach o autorských právach a obmedzeniach obsiahnutých na webovej stránke. 

Nesmiete používať žiadne ochranné známky alebo obchodné názvy bez výslovného písomného predchádzajúceho súhlasu, a priznávate, že nemáte žiadne vlastnícke práva na žiadne z týchto mien a značiek.

Súhlasíte s písomným oznámením spoločnosti Nanokeratin System bezodkladne po tom, ako sa dozviete o neoprávnenom prístupe alebo používaní webovej stránky ktoroukoľvek zo strán alebo akékoľvek podozrenie, že niektorá strana porušuje akékoľvek autorské práva, ochrannú známku, alebo iné zmluvné, štatutárne alebo iné bežné zákonné práva ktorejkoľvek strany.  

Zavrieť

Ďakujeme

že ste sa zaregistrovali do profesionálnej sekcie Nanokeratin System.


Prosím, skontrolujte si email a aktivujte svoj účet.

Odhaliť vaše Liečba

Zavrieť

REŠTARTUJTE svoje vlasy jedným kliknutím.

Predstavte si, aké by mohli byť Vaše vlasy…

Nechajte sa zdarma rozmaznávať osobnou konzultáciou o Vašich vlasoch, začnite svoju vlasovú REVOLÚCIU teraz.

Začať

Ako by ste opísali svoje vlasy?

Prírodné neupravované vlasy
Farbené/Tónované vlasy
Citlivé/Chemicky ošetrované vlasy
Ďalší

Podstúpili Vaše vlasy niektoré z nasledovných ošetrení?

Farbenie
Melírovanie
Brazílske vyrovnávanie
Japonské vyrovnávanie
Odfarbovanie
Permanentné vyrovnávanie
Permanentné vlny/ Trvalá
Časté fúkanie alebo žehlenie
Nie, moje vlasy nepodstúpili žiadne z týchto úprav.
Späť Ďalší

Aký je stav Vašich vlasov?

Veľmi poškodené dôsledkom rôznych úprav
Mierne poškodené dôsledkom pôsobenia životného prostredia a škodlivých materiálov (UV lúče, chlór, morská voda)
Mierne poškodené dôsledkom častého fúkania a žehlenia
Zdravé
Späť Ďalší

Aké VÝSLEDKY/VÝHODY by ste chceli dosiahnuť?

Chcel by som REŠTARTOVAŤ kvalitu mojich vlasov, a RE-PAIR/OPRAVIŤ ťažké poškodenie spôsobené chemickými úpravami.
Chcel by som RE-JUVENATE/OMLADIŤ tón vlasov, textúru a kvalitu.
Chcel by som RE-CHARGE/DOBIŤ svoje prírodné vlasy energiou a zdravím.
Späť Ďalší

Gratulujeme!

Váš proces RE-ŠTARTOVANIA VLASOV sa začal. Vaša osobná diagnóza::

Vplyv životného prostredia poškodil Vaše vlasy, pravdepodobne spaľovaním jemných proteínov vo Vašich vlasoch, ponechajúc ich nekontrolovateľné, skučeravené a bez života. Vaše vlasy potrebujú revitalizáciu, ktorá dodá vlasom energiu a obnoví ich bunky. Vytvorili sme pre Vás riešenie ktoré perfektne zodpovedá potrebám Vašich vlasov:

MOJE VÝSLEDKY

Gratulujeme!

Váš proces RE-ŠTARTOVANIA VLASOV sa začal. Vaša osobná diagnóza::

Vlasové prípravky spôsobili že Vaše vlasy absorbujú škodlivé látky, ktoré ovplyvňujú ich silu a vzhľad, pričom bežné vlasové produkty môžu viesť k postupnému vyblednutiu farby. Vaše vlasy potrebujú profesionálne POSILNENIE a ošetrenie proti toxínom z vonkajšieho prostredia, a ich farba musí byť OBNOVENÁ. Vytvorili sme pre Vás perfektné riešenie, ktoré zodpovedá potrebám Vašich vlasov:

MOJE VÝSLEDKY

Gratulujeme!

Váš proces RE-ŠTARTOVANIA VLASOV sa začal. Vaša osobná diagnóza::

Chemické ošetrenie spôsobilo že Vaše vlasy sú citlivé na poškodenie účinkami životného prostredia, vrátane lámania a dehydrácie. Vaše vlasy potrebujú hydratáciu, ochranu a profesionálnu RE-HABILITÁCIU. Formulovali sme riešenie perfektné pre Vaše potreby:

MOJE VÝSLEDKY